El recorregut de la muntanya es de 10,91 km
Torna al mateix lloc de partida
694 m de desnivell
2.547 m d’altura
El recorregut és fàcil